Lịch Diễn

title_lichdien
24-5-2015:
Trường Cao đẳng Công nghiệp
Quận 5 TP Hồ Chí Minh

26-5-2015:
Trường PTTH Gò Vấp
Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

27-5-2015:
Phòng trà Planet
TP Hồ Chí Minh

2-6-2015:
Phòng trà Điểm Hẹn Sài Gòn
TP Hồ Chí Minh

3-6-2015:
Golden Fish
Quận 5
TP Hồ Chí Minh